Nabór wniosków na działania dotyczące wzrostu dostępności usług społecznych

10.07.2024

Budżet konkursu to 30 mln zł, a wnioski można składać na rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nabór zakończy się 17 września.

O dofinansowanie można wnioskować na:

 1. Rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
  • w miejscu zamieszkania (niestacjonarnie),
  • w formach stacjonarnych poprzez tworzenie miejsc:
   • stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego,
   • stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których są realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej lub miejsc opieki wytchnieniowej w formie krótkookresowego pobytu.
 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość alokacji: 30 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 1,5 mln zł.

Wnioski mogą składać m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki prowadzące placówki całodobowe, świadczące usługi w społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje i link do naboru znajdują się na stronie ogłoszenia o naborze.

Poleć innym: