Dostępność - Fundusze Europejskie bez barier

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje o zamieszczanych na portalu Funduszy Europejskich, zarządzanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, standardach, modelach i wytycznych dotyczących dostępności.

Dostępność oznacza właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dla wielu osób jest warunkiem prowadzenia niezależnego życia. 

Wypracowane modele, standardy i wytyczne wskazują, jak powinny wyglądać i funkcjonować dostępne miejsca, instytucje i usługi, a także jakie procesy są wymagane, by dostępność osiągała wyższy poziom. Powinny też być w pełni lub przynajmniej częściowo wykorzystane w działaniach podejmowanych przez samorządy podczas planowania i realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Wdrożenie wskazówek i wymagań zawartych w modelach będzie przyczyniać się do realizacji reguł prawa, tworzenia otoczenia otwartego i przyjaznego dla wszystkich.

Wszystkie standardy i modele można znaleźć pod linkiem: Standardy i wytyczne - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Poleć innym: